• info@sv-s.nl
  • 06-55.36.38.17

Eindhoven – Vaartbroek-Eckart

Datum:12 nov, 2014

Thema’s:Fietsroutes, winkelcentra, inrichting woonstraten, groenvoorzieningen, aanpak woninginbraak

Cliënt:Gemeente Eindhoven

Eindhoven – Vaartbroek-Eckart

De wijken Vaartbroek en Eckart zijn een goed voorbeeld van modernistische stedenbouw en kenmerken zich door een strakke hiërarchie in de stratenstructuur, functiescheiding en de toepassing van bouwstempels. Ook het stratenpatroon en de inrichting van de openbare ruimte in Vaartbroek-Eckart zijn voor een deel nog geënt op de modernistische wijkgedachte en de gedragingen van mensen in de jaren zeventig. Elke wijk herbergde in die tijd zijn eigen voorzieningen waaronder scholen, buurthuizen, kerken en winkelcentra.

 

Het grote probleem met de wijkgedachte is dat het uitgangspunt van het gezin als hoeksteen van de samenleving verouderd is. Ook in Vaartbroek-Eckart is dit merkbaar. De huishoudens in deze wijk kennen nu een andere samenstelling dan wanneer de wijk werd gebouwd en zijn vooral veel kleiner geworden. Traditioneel bestond het huishouden uit een man, een vrouw en 2-4 kinderen. Nu tref je in de wijk veel kleine (eenouder)gezinnen, samenwonenden en alleenstaanden aan.

 

De problemen met sociale veiligheid vallen mee. Er was in Vaartbroek-Eckart een probleem met jongerenoverlast, maar dat is nu flink afgenomen. Ook andere vormen van sociale onveiligheid nemen af wat te maken kan hebben met de gezamenlijke aanpak die de gemeente, politie, corporaties, bewonersorganisaties en andere partijen volgen om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Toch zijn er nog vraagstukken die een antwoord behoeven. Het aantal woninginbraken in Vaartbroek-Eckart is en blijft onveranderd hoog. De woonstraten tellen een groot aantal garageboxen die vaak in clusters bij elkaar liggen en voor een belangrijk deel ongebruikt zijn. De ruimtelijke inpassing van de twee winkelcentra en de zichtbaarheid in en rond de parken (het Amandelpark en de hoogspanningsmastzone) behoeven herziening. Er zijn plannen voor een snelfietspad door de buurten wat een positieve bijdrage kan leveren aan de toegankelijkheid en sociale veiligheid van de wijk. Al deze vraagstukken hebben een ruimtelijk component en kregen binnen het project en de daaruit voorvloeiende aanbevelingen ruime aandacht.

Volg ook ons SVS seminar bij het Beccaria Instituut