• info@sv-s.nl
  • 06-55.36.38.17

Utrecht – Hoge Weide

Datum:19 okt, 2014

Thema’s:Wijkontsluiting, fietsroutes, bouwkundige beveiliging

Cliënt:Gemeente Utrecht

Utrecht – Hoge Weide

Hoge Weide is een nieuwbouwlocatie binnen Leidsche Rijn die gekarakteriseerd wordt door een opvallende stedenbouwkundige structuur. De grote hoogteverschillen in het terrein en de wens het auto- en fietsverkeer zoveel mogelijk te splitsen leiden tot een stratenstructuur die niet alleen bijzonder is, maar ook voor de nodige beleidsmatige uitdagingen zorgt. De ruimtelijke analyse van de bestaande plannen voor Hoge Weide laat zien dat de stedenbouwkundige structuur, zoals die nu wordt voorzien, in ruimtelijk opzicht goed scoort voor wat betreft globale toegankelijkheid en identiteit en laag op de categorieën lokale toegankelijkheid, verbondenheid en vitaliteit.

 

Om de verbetermogelijkheden in kaart te brengen, heeft het projectteam samen met de gemeente verschillende scenario’s onderzocht. De meest veelbelovende modellen hebben betrekking op de fietsroutes die respectievelijk in het zuidwesten van Hoge Weide en in het noorden staan gepland. Daarnaast is gekeken naar de bouwkundige beveiliging van de wijk en het effect van mogelijke toekomstige ingrepen waarbij een knip in de dan bestaande straten wordt aangebracht.

Volg ook ons SVS seminar bij het Beccaria Instituut