• info@sv-s.nl
  • 06-55.36.38.17

Onze diensten

Probleemverkenning

Een gebied dat stedenbouwkundig goed in elkaar zit, is veiliger, bedrijviger en leefbaarder.

Ruimtelijke Analyse

Een analyse van het stratennetwerk brengt de ruimtelijke potenties en beperkingen van het gebied in beeld.

Scenario’s

De ruimtelijke effecten van ingrepen kunnen wiskundig worden berekend en leiden tot meerdere als-dan scenario's.

Advisering

Nadat wij samen met U verschillende verandermodellen hebben uitgewerkt, komen we tot een goed onderbouwd en haalbaar advies.

Volg ook ons SVS seminar bij het Beccaria Instituut