• info@sv-s.nl
  • 06-55.36.38.17

Fiets- en wandelpaden

Bij de aanleg van langzaam verkeer routes is het niet alleen belangrijk om naar de sociale veiligheid van deze routes zelf te kijken, maar ook wat deze routes kunnen bijdragen aan de sociale veiligheid van de wijk. Het is daarom goed om na te denken waar de routes precies komen te liggen en eventuele alternatieven tegen elkaar af te wegen. Sommige plekken in de wijk worden door hun ligging minder vaak bezocht en kunnen door een slimme positionering van fietsroutes worden verlevendigd. Een goed voorbeeld van een dergelijke weloverwogen inpassing en de manier waarop verschillende alternatieven met elkaar kunnen worden vergeleken is te vinden in het project dat in de Eindhovense wijken Vaartbroek en Eckart is uitgevoerd.

Naast weloverwogen inpassing, is ook de inrichting op en om de langzaam verkeer routes van belang. De inrichting van de routes heeft een grote invloed op de manier waarop mensen de wijk als geheel ervaren en dat is bepalend voor het karakter en de sfeer. Daarnaast is zichtbaarheid een belangrijk aandachtpunt zowel vanuit het oogpunt van sociale veiligheid als leefbaarheid. De oriëntatie van gebouwen moeten zoveel mogelijk naar de naar de routes zijn gekeerd en niet (zoals we in steeds meer nieuwbouwwijken zien) ervan af. Een wandel- of fietsroute die langs de voorzijde van woningen loopt, ligt doorgaans meer in het zicht dan routes aan de achterzijde. Door grasstroken en laagblijvende beplanting te gebruiken en erop toe te zien dat bewoners geen hoge schuttingen bouwen, houden de routes een open karakter en ontstaat overzicht en natuurlijk toezicht.


Volg ook ons SVS seminar bij het Beccaria Instituut