• info@sv-s.nl
  • 06-55.36.38.17

Hoofdstraten

Hoofdstraten zijn de levensaders van een wijk. Het zijn de voornaamste doorgaande wegen en zorgen zowel voor een bundeling als distributie van verschillende verkeersstromen. Het onderzoek Sociaal Veilige Stedenbouw laat zien dat wijken met centraal gelegen hoofdstraten succesvoller zijn dan woonwijken waar de hoofdstraten omheen lopen. Ze zijn sociaal veiliger, levendiger en economisch succesvoller omdat de hoofdwegen verschillende soorten mensen in het hart van de wijk leiden en kansen bieden voor ontmoeting, interactie en toezicht. Deze verschillende soorten mensen bestaan uit een mix van bewoners, bezoekers en passanten, maar ook automobilisten, fietsers en voetgangers. Daarnaast zijn hoofdstraten vaak de centra van economische bedrijvigheid. Winkels, horeca, instellingen en bedrijven vestigen zich graag aan hoofdstraten juist omdat deze straten ‘van nature’ veel bezoekers trekken en bovendien vaak goed verbonden zijn met zowel de rest van de wijk als de stad. Door hoofdstraten door de wijk te laten lopen in plaats van er omheen, schep je dus niet alleen betere condities voor sociale veiligheid maar ook extra kansen voor economische bedrijvigheid, levendigheid en toezicht.


Volg ook ons SVS seminar bij het Beccaria Instituut