• info@sv-s.nl
  • 06-55.36.38.17

Winkelcentra en winkelgebieden

Locatie locatie locatie! Een goede stedenbouwkundige inpassing is dé belangrijkste voorwaarde voor succesvolle winkelgebieden. Dit houdt in dat het winkelgebied een centrale ligging heeft en goed bereikbaar is voor consumenten en bevoorrading. Het moet een plek zijn waar mensen ‘automatisch’ komen als ze door de buurt of naar het centrum gaan. Dit heeft alles te maken met de opzet van het stratenpatroon en de routing van bezoekersstromen. De relatieve positie van een winkelgebied binnen het stratenpatroon kan wiskundig worden berekend. Zo kan er bijvoorbeeld worden berekend of en in welke mate de afname van het aantal bezoekers in een gebied te maken heeft met stedenbouwkundige ingrepen elders in de stad (evaluatie achteraf) of wat de effecten zullen zijn van ingrepen die nog moeten worden genomen (voorspellende evaluatie). Fouten uit het verleden hebben soms rampzalige gevolgen in het heden. Het aanpassen van de stedenbouwkundige structuur of het treffen van verkeerskundige maatregelen is dan noodzakelijk om het winkelgebied te revitaliseren of nog verder te optimaliseren.


Volg ook ons SVS seminar bij het Beccaria Instituut