• info@sv-s.nl
  • 06-55.36.38.17

Uitgangspunten

De vormgeving van het stratenpatroon en de inrichting van de openbare ruimte heeft een sterke invloed op hoe prettig mensen zich op straat voelen en hoe veilig ze daar zijn. Deze sociale veiligheid kan gemakkelijk worden beïnvloed door stedenbouwkundige maatregelen; door ontwerp en inrichting van het stratenpatroon en de openbare ruimte. De stedenbouwkundige en zijn opdrachtgever(s) staan hierbij niet met lege handen. Ze kunnen gebruik maken van vijf uitgangspunten die in samenhang met elkaar worden ingezet om de gebouwde omgeving veiliger, levendiger en prettiger te maken. Deze uitgangspunten zijn:

  • zorg ervoor dat openbare ruimten ook echt openbaar zijn; dat ze toegankelijk zijn voor bewoners, bezoekers en passanten en zowel op stedelijk als op buurtniveau goed bereikbaar zijn,
  • zorg voor een duidelijke structuur van hoofdwegen dóór de wijken (en dus niet alleen er omheen of erbuiten),
  • zorg voor een stratenstructuur met voldoende ruimtelijke potenties voor lokale bedrijvigheid en vitaal straatleven en zorg ervoor dat de inrichting deze ruimtelijke potenties ook daadwerkelijk benut,
  • zorg voor overzicht en zichtbaarheid en
  • zorg ervoor dat de openbare ruimte zo is ingericht dat het aantrekkelijk oogt en een positieve sfeer uitstraalt.

Samengevat komt het dus neer op het zorgen voor toegankelijkheid, verbondenheid, vitaliteit, zichtbaarheid en identiteit. Door deze zaken in samenhang toe te passen, ontstaat niet alleen een wijk waar het sociaal veilig is maar ook een levendig, prettig en bedrijvig straatbeeld.


Volg ook ons SVS seminar bij het Beccaria Instituut