• info@sv-s.nl
  • 06-55.36.38.17

Vitaliteit

Ook de ruimtelijke potenties voor bedrijvigheid en levendigheid kun je berekenen. Dit noemen we ook wel de vitaliteit. Een florerend lokaal bedrijfsleven en een vitaal straatleven vinden we in de regel vaker in wijken en straten die toegankelijk zijn en goed met haar directe omgeving zijn verbonden dan wijken en straten die minder toegankelijk of slecht zijn verbonden.

De meest succesvolle woonwijken (in de zin van ‘leefbaarheid’, ‘levendigheid’ en ‘sociale veiligheid’) zijn wijken met centraal gelegen (hoofd)straten waar een overlap is van ruimtelijke potenties voor zowel lokale bedrijvigheid als een vitaal straatleven. Woonstraten met een vitaal straatleven worden door bezoekers en bewoners als prettiger ervaren, zeker wanneer deze straten ook nog eens veel lokale bedrijvigheid huisvesten. Een vitaal straatleven leidt tot betrokkenheid; betrokkenheid van bewoners bij hún wijk en hún stad. Ook bezoekers van buiten merken dat. Bewoners en bezoekers voelen zich er minder snel onbehaaglijk of onveilig. Er zijn meer sociale ogen op straat, er vindt een betere menging plaats van publiek (bewoners/bezoekers/passanten, maar ook jong/oud) en mensen zijn eerder geneigd in te grijpen als er iets mis dreigt te gaan. Deze actieve informele sociale controle is niet alleen aanwezig, het is ook ‘voelbaar’ voor kwaadwillenden die hierdoor minder snel over de schreef zullen gaan.


Volg ook ons SVS seminar bij het Beccaria Instituut