• info@sv-s.nl
  • 06-55.36.38.17

Sociaal Veilige Stedenbouw

Sociaal Veilige Stedenbouw is een praktische benadering van sociale veiligheid dat er op is gericht de gelegenheid tot criminaliteit en overlast zoveel mogelijk te beperken door middel van ruimtelijke maatregelen. Het is – met andere woorden – een vorm van Sociaal Veilig Ontwerp en Beheer dat niet alleen naar het ontwerp en de inrichting van een gebied kijkt maar vooral ook naar de stedenbouwkundige inpassing. Deze inpassing bepaalt immers hoe mensen zich door het stratenpatroon verplaatsen; waar het stil en waar het wat drukker is.

Een wijk die stedenbouwkundig goed in elkaar zit, heeft niet alleen minder last van criminaliteit en overlast. Het heeft ook meer potenties voor economische bedrijvigheid en een levendig straatleven. De methode Sociaal Veilige Stedenbouw geeft aan hoe je dit soort wijken kunt ontwerpen en is daarmee een uitstekend (aanvullend) middel binnen de wijkaanpak of een op veiligheid en leefbaarheid gerichte gebiedsanalyse.

 
Uitgangspunten


Volg ook ons SVS seminar bij het Beccaria Instituut