• info@sv-s.nl
  • 06-55.36.38.17

Onze Dienstverlening

Probleemverkenning

Een gebied dat stedenbouwkundig goed in elkaar zit, is veiliger, bedrijviger en leefbaarder.

Ruimtelijke Analyse

Een analyse van het stratennetwerk brengt de ruimtelijke potenties en beperkingen van het gebied in beeld.

Scenario’s

De ruimtelijke effecten van ingrepen kunnen wiskundig worden berekend en leiden tot meerdere als-dan scenario's.

Advisering

Nadat wij samen met U verschillende verandermodellen hebben uitgewerkt, komen we tot een goed onderbouwd en haalbaar advies.

Projectvoorbeelden

Nieuws

Enigma

NO Post

Tags :  Bootstrap HTML5

Add You Post To show post here..

Read More

Maak kennis met ons consortium

Volg ook ons SVS seminar bij het Beccaria Instituut