• info@sv-s.nl
  • 06-55.36.38.17

Wijkontsluiting

Wijken die goed ontsloten zijn, hebben meer mensen op straat en bovendien een betere mix van bewoners, bezoekers en passanten. Je komt er gemakkelijker. Dat zorgt voor meer sociale ogen en meer levendigheid op straat. In het algemeen geldt dat woonwijken die goed zijn ontsloten sociaal veiliger zijn dan woonwijken die aan één of meerdere kanten niet of onvoldoende toegankelijk zijn. Zowel op het niveau van de stad als vanuit de omliggende gebieden moet de wijk daarom goed toegankelijk en bereikbaar zijn.

Bij nieuwbouwwijken geldt de eis van minimaal twee toegangswegen. Deze eis wordt door het Bouwbesluit en de gemeente vaak opgelegd en is zowel bedoeld om de wijk voldoende levendig te houden als de bereikbaarheid voor hulpdiensten te garanderen. Maar niet alleen het aantal is belangrijk. De toegangswegen moeten ook goed zijn geïntegreerd met de rest van het stratennet zowel binnen het omliggende gebied als de stad als geheel.

Om te toetsen hoe het met de toegankelijkheid staat, kunnen ontwikkelende en ontwerpende partijen een integratieanalyse laten uitvoeren. Bij deze vorm van ruimtelijke analyse kunnen vervolgens meerdere scenario’s worden doorgerekend en met elkaar vergeleken. Per scenario wordt daarbij gekeken wat de effecten op de toegankelijkheid zijn en in hoeverre de ingrepen ook daadwerkelijk wenselijk en haalbaar zijn.


Volg ook ons SVS seminar bij het Beccaria Instituut