• info@sv-s.nl
  • 06-55.36.38.17

Ruimtelijke Analyse

 

Berekening en visualisatie

De ruimtelijke analyse geeft inzicht in de stedenbouwkundige kwaliteiten van een gebied op zowel lokaal als stedelijk niveau. De toegankelijkheid en verbondenheid van het gebied en de daarin gelegen straten kunnen wiskundig worden berekend en – met kleurcodes – op een kaart gezet. Ditzelfde geldt voor de ruimtelijke potenties voor vitaal straatleven en economische bedrijvigheid en dát is belangrijk om te bepalen of de juiste voorzieningen op de juiste plek zijn gepland. Fysieke observaties geven inzicht in de zichtbaarheidsrelaties tussen gebouwen en passanten en ook dat kan op een kaart worden weergegeven. De identiteit van een gebied (het karakter en de sfeer) is sterk afhankelijk van de gebruikswaarde van het groen, het onderhoud en de aanwezigheid van markeringselementen.

 

Nieuwe inzichten

Door al deze gegevens te meten en op kaarten weer te geven, ontstaat een realistisch beeld van de ruimtelijke kwaliteiten van een gebied en kan objectief worden bepaald waar de zwakke én waar de sterke punten liggen. Waar zitten de pijnpunten en waar liggen de kansen en mogelijkheden? Hoe komt het bijvoorbeeld dat een winkelstraat die vroeger succesvol was nu zo weinig wordt bezocht? De ruimtelijke analyse biedt inzicht en beantwoord vragen die tot dan toe onbeantwoord bleven.


Volg ook ons SVS seminar bij het Beccaria Instituut