• info@sv-s.nl
  • 06-55.36.38.17

Veranderscenario’s

 

Consensus over bevindingen

De probleeminventarisatie en de analyse van de ruimtelijke en fysieke kwaliteiten leiden tot een groot aantal inzichten en een voorlopige beantwoording van de kernvragen. De vraag is nu in hoeverre deze bevindingen herkenbaar zijn bij de opdrachtgever. Welke inzichten zijn nieuw en waar kijkt men van op? Wellicht zijn er aspecten waar de onderzoekers nog geen weet van hebben en leiden de onderzoeksbevindingen ook bij hen tot vragen waar de opdrachtgever of iemand anders antwoord op kan geven. Om deze informatie uit te wisselen, vind er een presentatie plaats van de tussentijdse bevindingen. Als er consensus is ontstaan over de bevindingen en de interpretatie, wordt de volgende stap gezet en gaan de onderzoekers samen met de aanwezigen op zoek naar oplossingsrichtingen.

 

Doorrekenen van effecten

De suggesties en aanwijzingen die tijdens de presentatie zijn verzameld, worden door de onderzoekers meegenomen en verwerkt in de analyse. Hierbij worden verschillende veranderscenario’s ontwikkeld die zoveel mogelijk worden vertaald in modellen waarvan de effecten rekenkundig naast het model van de bestaande situatie kunnen worden gelegd. Per scenario wordt daarbij aangegeven welke maatregelen er nodig zijn om de gewenste situatie te realiseren en hoe deze het beste kunnen worden geïmplementeerd. Bestaande plannen worden daarbij zoveel mogelijk in de scenario’s meegenomen en op hun effecten doorgerekend.


Volg ook ons SVS seminar bij het Beccaria Instituut